شفیعی, سهیلا, رسولی, علی, شاهقلیان, مهناز, دهقان, مجتبی. (۱۳۹۶). نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی. مطالعات روانشناختی, ۱۳(۳), ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.14679.1375

سهیلا شفیعی; علی رسولی; مهناز شاهقلیان; مجتبی دهقان. “نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی”. مطالعات روانشناختی, ۱۳, ۳, ۱۳۹۶, ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.14679.1375

شفیعی, سهیلا, رسولی, علی, شاهقلیان, مهناز, دهقان, مجتبی. (۱۳۹۶). ‘نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی’, مطالعات روانشناختی, ۱۳(۳), pp. 0-0. doi: 10.22051/psy.2017.14679.1375

شفیعی, سهیلا, رسولی, علی, شاهقلیان, مهناز, دهقان, مجتبی. نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; ۱۳(۳): ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.14679.1375