ملک پور, فرزانه, مهرابی زاده هنرمند, مهناز, رحیمی, محمد. (۱۳۹۶). رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان. مطالعات روانشناختی, ۱۳(۳), ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.16342.1456

فرزانه ملک پور; مهناز مهرابی زاده هنرمند; محمد رحیمی. “رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان”. مطالعات روانشناختی, ۱۳, ۳, ۱۳۹۶, ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.16342.1456

ملک پور, فرزانه, مهرابی زاده هنرمند, مهناز, رحیمی, محمد. (۱۳۹۶). ‘رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان’, مطالعات روانشناختی, ۱۳(۳), pp. 0-0. doi: 10.22051/psy.2017.16342.1456

ملک پور, فرزانه, مهرابی زاده هنرمند, مهناز, رحیمی, محمد. رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; ۱۳(۳): ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.16342.1456