کاکاوند, علیرضا, عقبایی, شیوا, بهرامی هیدچی, مریم. (۱۳۹۶). ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی. مطالعات روانشناختی, (), -. doi: 10.22051/psy.2017.16072.1446

علیرضا کاکاوند; شیوا عقبایی; مریم بهرامی هیدچی. “ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی”. مطالعات روانشناختی, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22051/psy.2017.16072.1446

کاکاوند, علیرضا, عقبایی, شیوا, بهرامی هیدچی, مریم. (۱۳۹۶). ‘ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی’, مطالعات روانشناختی, (), pp. -. doi: 10.22051/psy.2017.16072.1446

کاکاوند, علیرضا, عقبایی, شیوا, بهرامی هیدچی, مریم. ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22051/psy.2017.16072.1446