ظهیری, سعید, دهقانی, اکرم, ایزدی, راضیه. (۱۳۹۶). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی. مطالعات روانشناختی, (), -. doi: 10.22051/psy.2018.15195.1401

سعید ظهیری; اکرم دهقانی; راضیه ایزدی. “اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی”. مطالعات روانشناختی, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22051/psy.2018.15195.1401

ظهیری, سعید, دهقانی, اکرم, ایزدی, راضیه. (۱۳۹۶). ‘اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی’, مطالعات روانشناختی, (), pp. -. doi: 10.22051/psy.2018.15195.1401

ظهیری, سعید, دهقانی, اکرم, ایزدی, راضیه. اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22051/psy.2018.15195.1401