قمی, میلاد. (۱۳۹۶). اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی. مطالعات روانشناختی, (), -. doi: 10.22051/psy.2017.9785.1145

میلاد قمی. “اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی”. مطالعات روانشناختی, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22051/psy.2017.9785.1145

قمی, میلاد. (۱۳۹۶). ‘اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی’, مطالعات روانشناختی, (), pp. -. doi: 10.22051/psy.2017.9785.1145

قمی, میلاد. اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22051/psy.2017.9785.1145