کیامرثی, آذر. (۱۳۹۶). اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا. مطالعات روانشناختی, (), -. doi: 10.22051/psy.2018.15934.1441

آذر کیامرثی. “اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا”. مطالعات روانشناختی, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22051/psy.2018.15934.1441

کیامرثی, آذر. (۱۳۹۶). ‘اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا’, مطالعات روانشناختی, (), pp. -. doi: 10.22051/psy.2018.15934.1441

کیامرثی, آذر. اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22051/psy.2018.15934.1441