نیک آمال, میترا, صالحی, مهدیه, برماس, حامد, کاکاوند, علیرضا. (۱۳۹۶). اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین. مطالعات روانشناختی, (), -. doi: 10.22051/psy.2017.17242.1489

میترا نیک آمال; مهدیه صالحی; حامد برماس; علیرضا کاکاوند. “اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین”. مطالعات روانشناختی, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22051/psy.2017.17242.1489

نیک آمال, میترا, صالحی, مهدیه, برماس, حامد, کاکاوند, علیرضا. (۱۳۹۶). ‘اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین’, مطالعات روانشناختی, (), pp. -. doi: 10.22051/psy.2017.17242.1489

نیک آمال, میترا, صالحی, مهدیه, برماس, حامد, کاکاوند, علیرضا. اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22051/psy.2017.17242.1489