رحمانی, مهری, رحیمیان بوگر, اسحق, طالع پسند, سیاوش, نوکنی, مصطفی. (۱۳۹۶). اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. مطالعات روانشناختی, ۱۳(۳), ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.14777.1379

مهری رحمانی; اسحق رحیمیان بوگر; سیاوش طالع پسند; مصطفی نوکنی. “اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس”. مطالعات روانشناختی, ۱۳, ۳, ۱۳۹۶, ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.14777.1379

رحمانی, مهری, رحیمیان بوگر, اسحق, طالع پسند, سیاوش, نوکنی, مصطفی. (۱۳۹۶). ‘اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس’, مطالعات روانشناختی, ۱۳(۳), pp. 0-0. doi: 10.22051/psy.2017.14777.1379

رحمانی, مهری, رحیمیان بوگر, اسحق, طالع پسند, سیاوش, نوکنی, مصطفی. اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. مطالعات روانشناختی, ۱۳۹۶; ۱۳(۳): ۰-۰٫ doi: 10.22051/psy.2017.14777.1379